Reklamer.bg

About Reklamer

Elitsa Lambova photo

 

 

I am Elitsa - graphic designer, photographer and the main engine of project Reklamer.bg.

I create modern, clean and beautiful design to make your product even more attractive and I've been doing this professionally since 2005. In 2010 I created Reklamer.bg - my personal corner in the world of graphic design.

 

 

 

Аз съм Елица -  графичен дизайнер, фотограф и главен двигател на проекта Рекламер.бг.

Предлагам модерни, изчистени и красиви решения, за да направя Вашия продукт по-привлекателен и се занимавам с това от 2005 година. През 2010 година се роди Рекламер.бг - моят личен поглед към света на съвременния графичен дизайн.

Reklamer.bg

Top Desktop version